Veteriner Hekim; tüm hayvanların ;evcil hayvanların, çiftlik hayvanlarının ya da doğada bulunan yabani hayvanların tıbbi durumlarını incelemek, hastalıklarına tanı koymak ve tedavi etmekle yükümlüdür.

Serbest veteriner hekimliği yani klinik veteriner hekimliği nedir?

Veteriner hekimler teşhis, tedavi ve muayeneyle ilgili olarak mesleklerini serbest olarak icra etmek ve tüm hayvanlarda kullanılan aşıları, serumları ve biyolojik madde gibi kullanıma hazır ilaçları bulundurmak, kullanmak ve satmak için Bakanlığın sağladığı izinleri almak şartıyla Yönetmelikte yer aldığı gibi bir veteriner kliniğine sahip olmak zorundadırlar.

Türkiye'de serbest veteriner hekimlik yani özel veteriner kliniği hekimliğinin başlangıcı istisnalar hariç 70'li yıllara dayanmaktadır. 80' li yıllarda ise özel veteriner kliniklerinin görülme sıklığı artsa da asıl olarak veteriner hekim kliniklerinin artışa geçmesi 2000'li yılları bulmuştur.

Türkiye'deki ilk özel veteriner kliniği Konya'da 1952 yılında açılmıştır. Bu açılan İlk veteriner hekim kliniğini Adnan Ertanık ve Halil Orman veteriner hekimleri tarafından açılmıştır. Açılan ikinci veteriner hekim kliniği ise Bursa'da Osman Köseoğlu tarafından 1965 yılında açılmıştır.

1970 öncesi ağırlıklı olarak veteriner hekimleri, klinik veteriner hekimliği hizmetlerini herhangi bir veteriner kliniği açmadan yapmaktaydı. Bu yıllarda az sayıda Veteriner hekim bulunduğu için veteriner hekimlerinin tamamı bakanlık ya da kamuda istihdam edilmekteydi. Bu sebeple veteriner hekimleri; özel klinik veterinerliğini bu görevlerinin yanı sıra yapıyorlardı.

80'li yıllarda veteriner hekim sayısı hızla artmıştır. Ancak yönetmelikte yapılan değişiklikler ve kamudaki istihdamın azalmasıyla veteriner hekimleri için 80'li yıllar oldukça zorlu geçmiştir.

1990'lı yıllarda ise artan veteriner hekimi sayılarıyla birlikte özel veteriner kliniklerinde de yoğunluk görülmeye başlanmıştır. Özellikle bu artışı etkileyen faktörler özel veteriner kliniklerinde ilaç bulundurma ve satma yetkisinin veteriner hekimlerine verilmiş olmasıdır.

Bakanlık verilerine göre 2006 yılı itibariyle Türkiye genelinde;

5000'den fazla serbest veteriner hekim 3750 Veteriner hekim muayenehanesi 250 Veteriner hekim polikliniği 13 Özel Hayvan hastanesi hizmet vermekteydi.

Bu tarihten sonra da serbest veteriner hekim ve özel veteriner kliniklerinde hızlı artış günümüze kadar devam etmiştir.