1.TARAFLAR 


İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 


A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır) 
B.‘SATICI’ ;  (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır) 
TİKTAK BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
ADRES: Kazımdirik Mh. 296/2 Sk No:33 Originn Bornova İzmir


İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini, sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 
 
2.TANIMLAR 


İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. 
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, 
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı, 
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, 
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188) 
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu , 
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi, (Bazı yerlerde Pati Para olarak da anılır)
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, (Bazı yerlerde Üye İşyeri olarak da anılır)
SİTE: PATİPARA’ya ait internet sitesini, 
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi, 
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı, 
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi, 
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. 
 
3.KONU 


İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait www.patipara.com  adlı internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmete ilişkin paketin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. 
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 
 
4. SATICI BİLGİLERİ 


Ünvanı: TİKTAK BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
Adres: Kazımdirik Mh. 296/2 Sk No:33 Originn Bornova İzmir
Telefon: 0232 700 2887
Faks: - 
Eposta: info@tictocsoft.com

5. ALICI BİLGİLERİ 


Teslim edilecek kişi 
Teslimat Adresi 
Telefon 
Faks 
Eposta/kullanıcı adı 
 
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ 
Ad/Soyad/Unvan 
Adres 
Telefon 
Faks 
Eposta/kullanıcı adı 
 
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ 


7.1. Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı,süresi vb. ) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. 
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. 
Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam 
(KDV Dahil) 
Kargo Tutarı 
Toplam : 
Ödeme Şekli ve Planı 
Teslimat Adresi 
Teslim Edilecek kişi 
Fatura Adresi 
Sipariş Tarihi 
Teslimat tarihi 
 
8. FATURA BİLGİLERİ 


Ad/Soyad/Unvan 
Adres 
Telefon 
Faks 
Eposta/kullanıcı adı 
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte  
teslim edilecektir. 
 
9. GENEL HÜKÜMLER 


9.1 Alıcı’nın sisteme kaydolduktan sonra Pati Para tarafından sunulan hizmetleri kullanabilmesi için aşağıda belirtilen paketlerden birini seçerek, paketlerde tanımlanan bedel ya da bedelleri Satıcı’ya ödemesi gereklidir. Hizmet Bedeli, sözleşmede “ Üyelik Bedeli” olarak da tanımlanabilir. Satıcı, üyelik sonrasında Alıcı‘ya 50 Adet Müşteri Kayıt ve 2 adet Kampanya hakkı veren  1 YILLIK “Başlangıç Paketi” ile kayıt olma opsiyonu sunar.  1 yıllık süreyi dolduran Alıcı’nın Başlangıç, Silver, Gold yada Platinum Paketlerden birini; 50 adet Müşteri Kayıt Hakkı’nı dolduran Alıcı’nın Silver, Gold, Platinum Paketlerden birini seçerek satın alması  gerekir. 1 yıl içerisinde 2 adet Kampanya Hakkı’nı dolduran Alıcı’nın ek kampanya paketi alması gerekir. Alıcı’nın seçmiş olduğu paketlerde yer alan haklarını kullanmış olması ve haklarını arttırmak istemesi durumunda,; üst paketlerden birini seçerek satın alması gerekir. Üyelik Bedelleri, Üye İşyeri’ne 4 ayrı PAKET opsiyonu olarak sunulmuştur. Buna göre;

BAŞLANGIÇ PAKETİ ; 1 yıl boyunca 50 Adet Müşteri  ve 2 Adet Kampanya hakkı sunar. İlk yıl için ÜCRETSİZ, 2.yıl için 450 TL (KDV Dahil)
SILVER PAKETİ ; 1 yıl boyunca 100 Adet Müşteri  ve 5 Adet Kampanya hakkı sunar. Hizmet Bedeli 750 TL (KDV Dahil)
GOLD  PAKET ; 1 yıl boyunca 250 Adet Müşteri  ve 12 Adet Kampanya hakkı sunar. Hizmet Bedeli 1500 TL (KDV Dahil)
PLATINUM PAKET ; 1 yıl boyunca 500 Adet Müşteri  ve 24 Adet Kampanya hakkı sunar. Hizmet Bedeli 3000 TL (KDV Dahil)

 

9.2 Ödeme, SATICI’nın önceden anlaştığı üçüncü taraf Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı olan “ paytr “ aracılığıyla güvenli bir şekilde yerine getirilir. Ödemeler, Banka veya Kredi kartı, paytr hesabı veya banka transferi de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmak suretiyle doğrudan Alıcı’nın banka hesabından gerçekleştirilebilmektedir. Paytr kullanımı ile ilgili tüm hüküm ve şartlar için Paytr’nin kullanımı ile ilgili tüm hüküm ve şartlar için https://www.paytr.com adresine bakınız.


9.3. Üyelik, hizmet bedeli ödendiği takdirde devam eder, ödenmediği ya da ödeme yetersizliği durumunda Pati Para’dan yararlanma hakkı SATICI tarafından otomatik olarak durdurulur. ALICI, seçtiği paketi aşan sayıda kampanya hakkı tanımlamak isterse, ekstra kampanya paketi satın almak durumundadır. ALICI, seçtiği paketi aşan sayıda müşteri kayıt hakkı tanımlamak isterse, üst paketlerden birini seçerek satın almak durumundadır. SATICI, tanıtım ya da herhangi başka amaçla meblağı düşürme ya da kendi serbest takdirine bağlı olarak yükseltme hakkına sahiptir.
 

9.4. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.5. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, hizmet iptal edilir.  


9.6. SATICI kontrolü dışında gelişen, doğal afetler, savaş tehditleri, terör olayları, her türlü siyasi olaylar, darbe girişimleri, hava şartları, idari kararlar, salgın hastalıklar, seyahat yasakları ve sınırlamaları, genel karantina, endüstriyel ya da işçi ihtilafları ya da kontrolü dışında olan herhangi benzer olay(lar)dan dolayı yükümlü değildir. Bu maddede sayılan olayların hepsi ve benzerleri birer mücbir sebep hali olarak sayılacaktır. Mücbir sebep nedeniyle borçlarını ifa edemeyen tarafın bu gecikmeden ve/veya ifasızlık hali nedeniyle sebep olduğu zarardan SATICI sorumlu tutulamayacaktır.


9.7. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 


9.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. 


9.9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 

9.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

  
9.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. 


9.12. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.  


9.13. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
 
10. CAYMA HAKKI 


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca Tüketicilerin cayma hakkı (a) İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (b) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara, (i) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (j) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.
SATICI’nın verdiği hizmet de, “ (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara” ilişkin hizmetler olduğu için ALICI’nın Site aracılığıyla kullanmak istediği ilan hizmetleri ile ilgili olarak cayma hakkı bulunmamaktadır.

11. TEMERRÜT HALİ ve HUKUKİ SONUÇLARI


ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
 
12. YETKİLİ MAHKEME 


İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, ilgili kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Yetkili Mahkeme İzmir( Bayraklı) Mahkemeleridir.  
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. 
 
13. YÜRÜRLÜK 


ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.  
SATICI: TİKTAK BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
ALICI: 
TARİH: 

Patisi Olan Kazansın!

1 YIL BOYUNCA BAŞLANGIÇ PAKETİ ÜCRETSİZ!

Ücretsiz Pati Para üyeliğinizin aktifleştirilmesi için KREDİ KARTI bilgileriniz GEREKMEMEKTEDİR!