PATİ PARA ÜYE İŞYERİ ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

BU YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. BU İNTERNET SİTESİNE ERİŞEREK YA DA ÜYELİK SONRASINDA BURADA SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMETTEN YARARLANARAK BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN BU ŞARTLARI KABUL ETMEDEN ÖNCE BÜTÜN SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
SİTE’YE ERİŞTİKTEN SONRA ÜYELİK İLE BURADA SAĞLANAN HİZMETLERDEN FAYDALANARAK BU SÖZLEŞMENİN TÜMÜNÜ OKUDUĞUNUZU VE TÜM ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. EĞER BU SÖZLEŞME TARAFINDAN BELİRLENEN HERHANGİ BİR ŞART VE KOŞULU KABUL ETMİYORSANIZ, ÜYELİĞİ ONAYLAMAYINIZ.


İşbu üyelik sözleşmesi ve onun ekleri; Pati Para Programı kapsamında sunulan hizmetlerden faydalanmak için gerekli kural ve koşulları içerir.

 
1. TARAFLAR


Kazımdirik Mh. 296/2 Sk No:33 Originn Bornova İzmir adresinde bulunan TİKTAK BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır. 
------------------------------------------- adresinde bulunan ------------------------- sözleşmede “ÜYE İŞYERİ” konumundadır. 


2. TANIMLAR 


İşbu Üyelik Sözleşmesinin içeriğinde bulunan ibareler, tanımlar ve kısaltmalar karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir. www.patipara.com  isimli alan adı ve bu alan adına ait alt alan adları ve mobil uygulamalar dâhil hizmet sunulan tüm web sitelerini ve uygulamalarını ifade eder. 
"Sözleşme" www.patipara.com  adresinden erişilen ve Şirket’in zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak tadil edebileceği işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni ifade eder. Şirket’in Sözleşme’nin yer aldığı internet sayfası adresini tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.


“Şirket” Sözleşme’de adı Pati Para olarak da geçen, Kazımdirik Mh. 296/2 Sk No:33 Originn Bornova İzmir adresinde kayıtlı ve Türkiye’de kurulu olan, Mersis numarası 0844 0481 3820 0001 olan TİKTAK BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni ifade eder.
“Üye İşyeri” Şartlar & Koşullar’ı kabul etmek suretiyle Siteye üye işyeri olarak kayıt olan tüm işyerlerini ifade eder. Üye İşyeri; Veteriner Klinik, PetShop, PetOtel ,PetKafe, PetKuaför ve Köpek Eğitmeni olabilir.
“Üye Müşteri” Üye işyerlerinin herhangi birinden fiziken satın aldığı ürünün Pati Para Sistemi’ne Üye İşyeri tarafından işlenmesi neticesinde, sitenin üyelere sunduğu kampanya ve fırsatlardan faydalanmak için sisteme üye olan özel ve tüzel kişileri ifade eder. 
"Hizmetler" tanımlı Site’den erişilebilen, Şirke tarafından sağlanan tüm hizmetleri ifade eder.
"İçerik" Üye Müşteri İçeriği, Üye İşyeri İçeriği ve Pati Para İçeriği toplamını ifade eder.
"Şirket İçeriği" ya da "Pati Para İçeriği" Şirket’in Site ya da Hizmetler vasıtasıyla sunduğu, bir üçüncü taraftan lisanslanmış içeriğin de dahil edildiği fakat Üye Müşteri İçeriği ve Üye İşyeri İçeriği’nin hariç tutulduğu tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyali ifade eder.
"Üye Müşteri İçeriği"  Üye Müşteri’nin Üye İşyerlerinden herhangi birinden yaptığı fiziki alışverişlere ilişkin her türlü bilgiyi, Üye İşyeri tarafından Üye Müşteri’ye ilişkin girilen diğer verileri ifade eder.
"Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı" ya da "ÖHS" ödeme kabul edebilmek için gereken ödeme hizmetlerini sunan, ödeme aracısı olan ve Şirket tarafından (Şirket’in kendi serbest takdirine bağlı olarak seçilecek / seçilmiş olan) üçüncü taraf şirketleri ifade eder.
"Hizmet Bedeli" Üye İşyeri’nin, siteye üye olması sonrasında, sitede tanımlanan paketlerden birini seçerek Şirket’e ödeme yükümlülüğü oluşan meblağı ifade eder. 
“Pati Para”  Üye Müşterilerin, Üye işyerinde yaptığı alışverişin Üye İşyerinin belirlemiş olduğu oran kadarını kazandıkları puanı ifade eder.  Üye Müşteriler, birikmiş Pati Para’larını kayıtlı oldukları Üye İşyerinde yapacakları alışverişlerde kullanabilirler. Pati Para, aynı zamanda tescilli bir marka olan Pati Para’yı ifade eder.
Üye İşyeri Paketi : Üye İşyeri’nin sisteme kaydolduktan sonra Pati Para tarafından sunulan hizmetleri kullanabilmesi için Site’de tanımlanan bedelleri Şirket’e ödeyerek seçmek zorunda olduğu paketleri ifade eder.  
"Şartlar & Koşullar" ya da "Şartlar" bu Sözleşme’de bulunan tüm şart ve koşulları ve bu şart ve koşullarda Şirket’in serbest takdiriyle tek taraflı olarak yapabileceği tüm değişiklikleri ifade eder.
 "Pati Para" tescilli bir marka olan Pati Para’yı ifade eder.
"İnternet Sitesi" ya da "Site" Şirket tarafından sahip olunan, yönetilen ve kayıtlı bulunulan, www.patipara.com  alan adına sahip online platform ile ona bağlı tüm uygulama (bilgisayar uygulamaları, cep telefonu ve tablet uygulamaları ve sair mobil uygulamalar vs. buna dahildir) ve sosyal paylaşım hesaplarını ifade eder.
"İş Günü" Türkiye bankalarının açık olduğu günleri ifade eder.
"Biz" ya da "biz" Şirket’i ifade eder.
"Siz" ya da "siz" yerine göre Üye Müşteriler, Üye İşyerleri ve Site’nin kullanıcılarını ifade eder.


3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, AKDEDİLMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER


Pati Para ( Şirket olarak da anılır.) Üye Müşterilerine www.patipara.com  linkinde yer alan ve güncellenen Üye İşyerleri ile birlikte de gerçekleştirebileceği genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım, reklam, kulüplere özel avantajlardan yararlanma ve benzeri olanaklar sunan; üyelere sağlanan olanaklar neticesinde Üye İşyerlerine sadakati sağlayan ve müşteri memnuniyetini arttıran müşteri odaklı bir pazarlama programıdır. 
Şirket, Üye İşyeri’ne Site’yi kullanmak ve Site aracılığıyla işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmetler’den (Sözleşme’de açıklandığı sınırlar ve koşullar çerçevesinde) yararlanmak konusunda münhasır olmayan, devredilemeyen ve geri alınamayan bir izin sağlamak suretiyle bu Site’de bulunan ve bu Şartlar & Koşullar’a tabi olan Hizmetler’i sunar. Üyelik sonrasında Hizmetler’in kayıtlı bir kullanıcısı olarak, Site’ye erişim sağlayarak ve/veya Site’yi kullanarak bu Şartlar & Koşullar’a uyum sağlamayı ve bu Şartlar ile yasal olarak bağlı bulunmayı kabul etmiş olursunuz. Okuduğunuzu ve anladığınızı onayladığınız bu Şartlar & Koşullar, Site ve Hizmetler ile tüm İçerik’e erişiminizi düzenler ve sizinle Şirket arasındaki yasal, bağlayıcı anlaşmayı oluşturur. Şirket, zaman zaman, önceden size haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşullar’ı tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak değiştirebilir. Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu http://www.patipara.com adresinden inceleyebilirsiniz Ayrıca, Site’de belirli hizmetleri kullanırken, sizin Site’yi ve söz konusu hizmetleri kullanımınıza ilişkin belirli ilave ilke ve kurallar yayınlanabilir. Şirket ile ilişkiniz, Site’de zaman zaman yayınlanabilecek tüm ilke ve kurallara tabidir. Eğer bu Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu kabul etmiyorsanız, Site ya da Hizmetler’den bilgi edime veya Site ya da Hizmetler’i kullanmaya devam etme hakkınız bulunmaz.
Üye İşyeri ile Üye Müşteri arasında gerçekleşen fiziki alışveriş ilgili hukuki ilişki ve anlaşma, Üye İşyeri ile Üye Müşteri arasında kurulur ve Şirket söz konusu hukuki ilişkiye ve anlaşmaya taraf değildir ve bu hukuki ilişkinin veya anlaşmanın şartlarıyla bağlı olmaz.  Şirket, bu hukuki ilişki ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Şirkete bu ilişki nedeniyle doğmuş ya da doğabilecek zararlardan dolayı rücu edilemez.
Şirket’in, Üye Müşterinin, Üye İşyerlerinin, Sitenin diğer kullanıcılarının davranışlarının üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bu anlamdaki tüm yükümlülüğü yasalarca izin verilen en geniş kapsama kadar reddeder. Başka bir ifade ile Şirket, Üye İşyeri tarafından sunulan her türlü açıklama, resim ve sair içerikten sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu çerçevede, her bir Üye İşyeri ve Üye Müşteri, kendi davranışları nedeniyle Şirket’in herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edecektir.
Şirket ve Üye İşyeri, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygundur.
Metin aksini gerektirmediği sürece, tekil sözcükler çoğulları ve de tam tersini ifade edecektir. Başlıklar bu Sözleşme’yi kurarken göz ardı edilecektir. Başka bir belgenin bir madde ya da bölümüne açık bir referans yapılmadığı sürece “Madde(ler)” / “Bölüm(ler)” bu Sözleşme’nin maddeleri ve bölümleri anlamına gelir. “Dahildir” ve “dahil” ifadeleri hiçbir zaman sınırlama amacıyla yorumlanmamalı, bu ifadeler sadece örnek verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.


4. ÜYELİK


www.patipara.com sitesinde sunulan hizmetlerden ve Pati Para Programından faydalanmak için İşyeri’nin “Üye İşyeri” olarak üye olması gerekmektedir. İşyeri; Veteriner Klinik, PetShop, PetOtel ,PetKafe, PetKuaför ve Köpek Eğitmeni olabilir.
Üyelik süreci, İşyeri’nin www.patipara.com’da yer alan Üye Giriş Formu’nun doldurulması, email ve şifre belirlenerek Pati Para sistemine gönderilmesi ile başlar. Şifre, sadece Üye İşyeri tarafından bilinir, seçimi ve korunması tamamıyla Üye İşyeri’ne aittir. Şirket, şifre kullanımından doğabilecek herhangi bir sorun ve zarardan sorumlu değildir. Bilerek ya da bilmeyerek başkasına ait e-posta ile sisteme kaydolan Üye İşyerleri’nin bu sebeple üçüncü kişiler nezdinde meydana getirebileceği zararlardan Şirket ‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur, sorumluluğun tamamı Üye İşyeri’ne aittir. Şirket, Üye İşyeri’nin sisteme girmiş olduğu e- posta adresine “Hesap Aktivasyon Linki” yollar. Üye İşyeri, açılan linkte yer alan “Firma Bilgi Formu” nu doldurarak sisteme yollar. Şirket, Üye İşyeri’nin girmiş olduğu bilgileri inceleyerek varsa eksik hususların giderilmesini ister. Üye İşyeri’nin, Firma Bilgi Formu’nu doldurarak sisteme yolladığı anda sözleşme yürürlüğe girmiş olur.  Üye İşyeri, Firma Bilgi Formu’nu doldururken işbu sözleşme şartlarını okuyarak, sözleşme hükümlere uyacağını kabul ve taahhüt etmiş olur. Şirket, üyelik sürecinin tamamlandığına dair e-posta ile Üye İşyeri’ni bilgilendirir. 
Üye olan Üye İşyeri, üyeliğinin onayı ile birlikte üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerini okuduğunu, tüm maddeleri anladığını ve üyelik sözleşmesi ile eklerinde belirtilen tüm hükümleri onayladığını kabul eder. 

 

5. ÜYE İŞYERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 


5.1 Üye İşyeri, Pati Para Sistemi’ne kayıt sırasında verdiği bilgilerin doğru olduğunu, bilginin hatalı veya eksik olması durumunda doğabilecek zararlardan tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, hesabın bir başka kişi tarafından kullanılmasına izin verilmesi ve söz konusu ihmal sonucu Pati Para ya da üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
5.2 Şifreyi güvende tutmak Üye İşyeri’nin sorumluluğundadır. Üye İşyeri, şifreyi herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğin ve Pati Para Hesabı ile yapılan tüm işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonlar için ve bunlarla ilgili tüm sorumluluğa sahip olduğunu, (bu işlem, davranış, fiil, aktivite ve aksiyonlar için izin vermesinden bağımsız olarak) Pati Para  Hesabı’nın herhangi bir izinsiz kullanımını halinde Şirket’e derhal bu durumu bildireceği kabul eder. Her bir Üye İşyeri, Pati Para Hesabı ile yapılan herhangi bir işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyon nedeniyle Şirket’in herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edeceğini Şirket’e beyan ve taahhüt eder. İlgili işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonun bir üçüncü şahıs tarafından yapılması Üye İşyeri’nin söz konusu tazmin yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. 
5.3 Üye İşyeri, Üye Müşteri’nin yapmış olduğu alışverişler neticesinde kazanacağı Pati Para  oranını belirleyebilir.  
5.4 Üye İşyeri, sistem üzerinden kendi özel kampanyasını oluşturabilir ve sistemdeki müşterilerine duyurabilir. 
5.5 Üye İşyeri, Pati Para sistemine gireceği ürün/ hizmet skalasını kendisi belirler.
5.6 Üye İşyeri’nin kusuru sebebiyle üyeler ya da üçüncü kişiler nezdinde doğmuş yada doğabilecek zararlardan Şirket sorumlu olmadığı gibi, zarar görenler tarafından sorumlu tutulması durumunda Şirket’in Üye İşyeri’ne rücu etme hakkı mevcuttur.
5.7 Üye İşyeri’nden alınan sözlü ya da yazılı hiçbir tavsiye ya da bilgi, burada açıkça ifade edilmeyen hiçbir taahhüt ya da yükümlülük yaratmayacaktır.
5.8 Üye Müşteri ’nin Üye İşyerlerinden herhangi birinde yapmış olduğu fiziki alışverişin Pati Para sistemine doğru ve eksiksiz olarak girilmesinden tamamen Üye İşyeri sorumludur. Şirket Üye İşyeri ile Üye arasında, Üye İşyeri ya da Üye Müşteri kaynaklı, fiziki alışverişten kaynaklanan satış öncesi, satış sırası ve satış sonrasında ya da Pati Para tarafından Üye Müşteri’ye sağlanan ayrıcalık ve fırsatların Üye İşyeri tarafından kullandırılması sırasında yaşanan/ yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluktan sorumlu değildir. Arasında satış gerçekleşen taraflar, tüm bu sebeplerle Şirket’e rücu edemez, yaşanan ya da yaşanabilecek zararı Şirket’ten talep edemez.
5.9 Üye İşyeri ile Şirket arasındaki sözleşmenin sonlanması ve yenilenmemesi durumunda, Üye Müşteri’nin sistemde hak edilmiş puanlarının kullandırılmasına ilişkin sorumluluk tamamen Üye İşyeri’ne aittir. Üye Müşteri’nin hak edilmiş puanlarının Üye İşyeri tarafından kullandırılmaması halinde Şirket, söz konusu sorunu Üye İşyeri’ne iletir ve sorunun aşılmasını talep eder. Sorunun giderilmemesi durumunda Şirket, Üye İşyeri’nin hesabını sorun giderilene kadar dondurma hakkını saklı tutar. Hesabın dondurulduğu süre, üyelik süresine eklenmez.
5.10 Üye İşyeri ile Üye Müşteri arasında gerçekleşen fiziki alışveriş neticesinde, ürünün kusursuz ve hasarsız teslimi, bedelin ödenmesi ya da iade koşulları ve süreçlerine ilişkin Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilmesi durumunda, Şirket’in Üye İşyeri ya da Üye Müşteri’ye bu sebeple rücu hakkı saklıdır.
5.11 Üye İşyeri, kendi davranışları ya da ihmalleri nedeniyle ( bunlara herhangi bir sınırlama niteliğinde olmaksızın (herhangi bir verginin ya da sair kamu borcunun ödenmemesi, üçüncü kişiye karşı herhangi bir borcun ifa edilmemesi ve de eksik ifa edilmesi de dahildir) Şirket’in herhangi bir zarara uğraması halinde, Şirket ‘in her türlü zararını tazmin edeceğini, zararla ilgili olarak sadece ilgili taraf ya da taraflara rücu edeceğini Şirket’e beyan ve taahhüt eder.
5.12 Üye işyeri, Şirket’in sistemde öngördüğü değişiklikleri veya düzeltmeleri kısa süre içinde yerine getirmek zorundadırlar. Öngörülen değişiklikler Üye İşyeri tarafından zamanında yerine getirilmediği takdirde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye İşyeri’ne aittir. 
5.13 Üye İşyeri, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 


6. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 


6.1 Şirket, Üye İşyeri ile Üye Müşteri arasında gerçekleşebilecek görüşmelerin kurulması ya da bu görüşmelerin içeriği hakkında sorumlu değildir. Şirket, Üye İşyeri ile Üye arasında mutabık kalınan konu ve hizmetlerin icra edilmemesi veya tam ve uygun icra edilmesinden sorumlu tutulamaz.
6.2 Şirket, Üye İşyeri yada Üye Müşteri’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmaline ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder, herhangi bir Üye İşyeri yada Üye Müşteri’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmalinden sorumlu değildir.
6.3 Şirket’in
        1. Üye İşyeri’nin Üye Müşteri’ye sağladığı hizmetler konusunda somut bilgi ve uzmanlık sahibi olduğuna yada hizmetlerini yerine getirirken en yüksek kalite standardına uyacağına,
        2. Üye İşyeri’nin Üye Müşteri’ye hizmetlerini sağlarken makul özen ve beceri sergileyeceğine,
        3. Üye İşyeri’nin kanunların gerekli kıldığı yükümlülükleri yerine getirdiği ya da gerekli belge ve dokümanlara sahip olduğu, faaliyet gösterdiği sektörde kanunun gerektirdiği tüm şartları eksiksiz olarak taşıdığına dair herhangi bir taahhüdü, sorumluluğu ve garantörlüğü yoktur.

6.4 Şirket, sistemde olmayan yeni modüllerin geliştirilmesi, mevcut yazılımın farklı platformlara uyarlanmasına ilişkin geliştirmelerin ve değişikliklerin yapılması (mobil uygulama, masaüstü uygulama vs.) hakkını saklı tutar.
6.5 Şirket, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirketin, Üye İşyeri ve Üye Müşterilerine karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.  
6.6 Bilişim sisteminde bulunan verilere uzaktan bağlanmak suretiyle veya bizzat elektronik sisteme fiziki yakınlık yoluyla erişmek suretiyle 3. Şahıs veya şahıslar tarafından sitede yer alan kullanıcı bilgilerine yasadışı olarak erişilmesi ve bu bilgilerin kullanılması durumunda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak Şirket,sisteme yapılan hukuka aykırı erişimi derhal adli mercilere bildirmekle yükümlüdür.
6.7 Şirket, bedel ödenmesini gerektirmeyen paketlerin özelliklerini zaman içinde değiştirebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. 
6.8 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Üye İşyeri’nin bilinen eposta adresi ve Üye İşyeri’nin üyelik başvuru formunda belirttiği eposta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. 


7. HİZMET BEDELLERİ VE ÖDEMELER


7.1 Hizmet Bedeli ve Faturalandırma
Üye İşyeri’nin sisteme kaydolduktan sonra Pati Para tarafından sunulan hizmetleri kullanabilmesi için aşağıda belirtilen paketlerden birini seçerek, paketlerde tanımlanan bedel ya da bedelleri Şirket’e ödemesi gereklidir. Hizmet Bedeli, sözleşmede “ Üyelik Bedeli” olarak da tanımlanabilir. Şirket, üyelik sonrasında Üye İşyeri’ne 50 Adet Müşteri Kayıt ve 2 adet Kampanya hakkı veren  1 YILLIK “Başlangıç Paketi” ile kayıt olma opsiyonu sunar.  1 yıllık süreyi dolduran Üye İşyeri’nin Başlangıç, Silver, Gold yada Platinum Paketlerden birini; 50 adet Müşteri Kayıt Hakkı’nı dolduran Üye İşyeri’nin Silver, Gold, Platinum Paketlerden birini seçerek satın alması  gerekir. 1 yıl içerisinde 2 adet Kampanya Hakkı’nı dolduran Üye İşyeri’nin ek kampanya paketi alması gerekir. Üye İşyeri’nin seçmiş olduğu paketlerde yer alan haklarını kullanmış olması ve haklarını arttırmak istemesi durumunda,; üst paketlerden birini seçerek satın alması gerekir. Üyelik Bedelleri, Üye İşyeri’ne 4 ayrı PAKET opsiyonu olarak sunulmuştur. Buna göre;

BAŞLANGIÇ PAKETİ ; 1 yıl boyunca 50 Adet Müşteri  ve 2 Adet Kampanya hakkı sunar. İlk yıl için ÜCRETSİZ, 2.yıl için 450 TL (KDV Dahil)
SILVER PAKETİ ; 1 yıl boyunca 100 Adet Müşteri  ve 5 Adet Kampanya hakkı sunar. Hizmet Bedeli 750 TL (KDV Dahil)
GOLD  PAKET ; 1 yıl boyunca 250 Adet Müşteri  ve 12 Adet Kampanya hakkı sunar. Hizmet Bedeli 1500 TL (KDV Dahil)
PLATINUM PAKET ; 1 yıl boyunca 500 Adet Müşteri  ve 24 Adet Kampanya hakkı sunar. Hizmet Bedeli 3000 TL (KDV Dahil)

7.2 Ödeme, Şirket’in önceden anlaştığı üçüncü taraf Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı olan “ paytr “ aracılığıyla güvenli bir şekilde yerine getirilir. Ödemeler, Banka veya Kredi kartı, paytr hesabı veya banka transferi de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmak suretiyle doğrudan Üye İşyeri’nin banka hesabından gerçekleştirilebilmektedir. Paytr kullanımı ile ilgili tüm hüküm ve şartlar için Paytr’nin kullanımı ile ilgili tüm hüküm ve şartlar için https://www.paytr.com adresine bakınız.
7.3. Üyelik, hizmet bedeli ödendiği takdirde devam eder, ödenmediği ya da ödeme yetersizliği durumunda Pati Para’dan yararlanma hakkı Şirket tarafından otomatik olarak durdurulur. Üye İşyeri, seçtiği paketi aşan sayıda kampanya hakkı tanımlamak isterse, ekstra kampanya paketi satın almak durumundadır. Üye İşyeri, seçtiği paketi aşan sayıda müşteri kayıt hakkı tanımlamak isterse, üst paketlerden birini seçerek satın almak durumundadır. Şirket, tanıtım ya da herhangi başka amaçla meblağı düşürme ya da kendi serbest takdirine bağlı olarak yükseltme hakkına sahiptir.
7.4 Fatura, Üye İşyeri tarafından ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren 1 hafta içerisinde, Şirket tarafından e-fatura olarak gönderilecektir. 

 

8. GİZLİLİK


8.1 Gizlilik Kapsamı 
Bu Sözleşme’deki gizlilikle ilgili kurallar aşağıdaki konularda topladığımız bilgilere uygulanır:
    • Site’mizin Üyeleri;
    • Hizmetler’imiz kapsamındaki Üye İşyerleri ve Üyeler
    • Bizimle iş yapan kişiler
    • Internet Sitesi’nin kullanıcıları
    • Sizin hakkınızda topladığımız bilgi
Bir İşyeri siteye üye olarak siteden faydalanmayı talep ettiğinde Sizler’den, ilgili yasa tarafından izin verilen sınırlar dahilinde, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi bazı kişisel bilgiler toplarız.
Bu bilgileri şu şekilde kullanırız:
Şirket olarak, bazı dönemlerde Üye İşyeri ve Üye Müşterilere kampanya bilgileri, promosyon teklifleri gönderebiliriz. Üye İşyeri yada Üye Müşteriler bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

Site ve Hizmetler’i iyileştirmek amacıyla Site kullanımını izlemek için toplu bilgi ve istatistik de kullanabiliriz. Bu bilgiler sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri kapsamayacaktır.
Hizmetler’imizi izlemek ve iyileştirmek amacıyla zaman zaman müşteri hizmetleri ajanslarına araştırma ve analiz amaçlı olarak bilgi sağlayabiliriz. 
Kişisel bilgilerinizi güvende tutmak için tüm makul çabayı göstereceğiz. Ancak, internet kullanımının tamamen güvenli olmadığını ve bu sebeple sizden internet yolu ile iletilen herhangi bir kişisel bilginin güvenliği ve bütünlüğü konusunda teminat veremediğimizden haberdar olmalısınız.
Şirket, Üye İşyerleri tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişi adı-soyadı, telefon numarası, e-mail adresini içeren kişisel bilgileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar;
a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, Üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi;
c. Üyelerin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.
Şirket, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, http://www.patipara.com  ‘a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman http://www.patipara.com ‘da yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. http://www.patipara.com ‘un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, http://www.patipara.com ‘da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
8.2 Çerez Kullanımı
Site’yi kullandığınızda, bilgisayarınız ve/veya tarayıcınız hakkında, kayıt ve istatistiki analiz amaçları için kullanılmak üzere, IP adresi ve benzeri bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler çoğunlukla kişisel olarak sizi tanımlamayacaktır.
Online hareketleriniz ve internet kullanımınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Bunu, bilgisayarınızın sabit diskine çerez adında küçük bir dosya yerleştirerek yaparız. Çerezler birçok amaçla kullanılır:
    • Site’yi her ziyaret ettiğinizde sizi anımsamak
    • Site’ye erişimi hızlandırmak (her seferinde giriş yapmak zorunda kalmamanız için)
    • Kişisel tercihlerinizi depolamak
    • Sizin hakkınızda bir profil oluşturmak
    • Pazarlama ve reklam kampanyalarımızı daha doğru hedeflemek
İnternet tarayıcılarının çok büyük bir çoğunluğu çerez kullanımına izin verir. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kabul edilmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparak Site’nin bazı özelliklerini kaybedebilirsiniz.
8.3 Kredi Kartı Güvenliği

Şirket, kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. 

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

8.4 E-Posta Güvenliği
Pati Para Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirket, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

9. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET


Şirket telif hakkı yasalarına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını bekler. Telif hakkı ya da sair fikri mülkiyet hakkı veya sınai mülkiyet hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden ya da ettiğine inanılan Pati Para Hesapları ya da Üyeler’inin Site ile ilişiğini uygun şartlarda kesmek politikamızın ve Site uygulamamızın bir parçasıdır.
Site’de sağlanan tüm görsellerin, içeriklerin, yazıların, resimlerin, videoların, yazılımların ve sair unsurların mülkiyeti Şirket’e ya da üçüncü kişilere aittir. Üye olarak bu Site’nin ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan özel bilgiler ve sair unsurlar içerdiğini onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca, Site yoluyla size sunulan metin, grafik, logo, ikon, fotoğraf ve yazılım gibi içerikler, bilgiler ve bunların düzenlenip bir araya getiriliş biçimi Şirket’e ya da onun içerik sağlayıcılarına ya da üçüncü şahıslara aittir ve telif hakları, markalar, hizmet markaları ve patentler ya da diğer özel haklar ve yasalarca korunur.Şirket, , Site’ye yerleştirerek telif hakkına tabi hiçbir materyalinin, görsellerinin, içeriklerinin, yazılarının, resimlerinin, videolarının, yazılımlarının ve sair unsurlarının lisans veya iznini hiçbir kullanıcısına vermiş sayılmaz. Ek olarak, burada bahsi geçen durumlar dışında, hiçbir materyal, görsel, içerik, yazı, resim, video, yazılım veya sair unsur hiçbir suretle, Şirket ya da telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak ya da başka şekillerde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, paylaşılamaz ya da iletilemez. Ancak, Site’deki bilgilerin bir kısmını yazılı kopyasını kişisel, ticari olmayan, şirket içi kullanım ve kayıtlarınız için alabilirsiniz. Bunu yaparken, hiçbir materyali değiştiremezsiniz ve bu materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumayı kabul edersiniz. Bu izin size bilgi üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı vermez ve bu Şartlar ve Koşullar’ın ihlali ile birlikte iptal olur. Site’nin, burada tarif edilenden başka bir kullanımını yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve/veya diğer ülkelerin telif hakkı ve diğer yasalarını ihlal etmiş sayılırsınız ve cezai şartlarına tabi olursunuz. Üye İşyeri olarak işbu madde 7’yi ihlal etmeniz halinde, her bir ihlal için Şirket’e 200.000 TL (iki yüz bin Türk Lirası) ‘yi ifaya ek bir cezai şart olarak ödemekle yükümlü kalırsınız.


10. DIŞ BAĞLANTILAR


Site başka İnternet sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Şirket söz konusu sitelerin müsaitliği ile ilgili bir sorumluluk taşımaz, bu siteleri tavsiye etmez ve bu sitelerin içerik, ürün ve diğer materyalleri hakkında sorumluluk veya yükümlülük sahibi değildir. Dış internet sitelerine verilen bağlantılar Şirket tarafından bu sitelerin ya da bu sitelerin içeriklerinin, ürünlerinin, reklamlarının veya bu sitelerde sergilenen materyallerin ve sponsorlarının önerisi maiyetini taşımaz. Ayrıca, Şirket herhangi bir bağlantı ya da bağlantı programını kaldırma hakkını her daim saklı tutar. Şirket, resmi olmayan bu site ve bağlantıların yazarlığı, editörlüğü ya da izleyiciliğini yapmaz. Şirket, Site’ye bağlı herhangi bir üçüncü taraf niteliğindeki siteye yapılan erişimden doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir zarar, hasar ya da kayıp ile ilgili sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.


11. İZLENME


Şirket ya da onun atadığı kişiler (diledikleri zaman) Site’de gerçekleşen her türlü aktivite ya da Site üzerinden iletilen ve alınan her türlü bilgiyi izleme hakkını saklı tutar ve izleyebilir. Tüm Site kullanıcıları ve tüm Üyeler söz konusu izleme ve ilgili erişim konusunda peşinen ve gayri kabili rücu şekilde Şirket’i yetkilendirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şirket kendi takdirine kalarak ve önden bilgi vermeksizin, uygunsuz bulduğu ya da (tamamen Şirket’in serbest takdirine göre) Şartlar & Koşulları’ı ihlal etmesi ihtimali olduğunu düşündüğü aktivite veya bilgi alışverişini inceleyebilir, sansürleyebilir ya da yasaklayabilir, fakat Şirket söz konusu inceleme, sansürleme, yasaklama işlemlerini yapmak konusunda herhangi bir yükümlülük altında değildir. Söz konusu izleme sırasında tüm bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir ya da işbu Sözleşme ile izin verilen amaçlar için kullanılabilir. Site’nin kullanımı (izinli ya da izinsiz kullanımı) bu tür bir izlemeye rıza göstermek anlamı taşır. İzinsiz kullanımlar ya da izinsiz kullanıcılar hakkında Şirket’in kanundan, Sözleşme’den ve sair kaynaklardan kaynaklanan tüm hakları saklıdır.


12. KULLANICI DAVRANIŞLARI


Üye İşyeri şunları kabul, beyan ve taahhüt eder:
    • Site’yi virüs, bozuk dosya ya da başkasının bilgisayarının işleyişini bozacak benzer herhangi başka bir yazılım ya da programlar yüklemek ve yaymak için kullanmayacağını;
    • Site ya da Site’ye bağlı herhangi bir ağa müdahale etmeyeceğini ya da onu bozmayacağını;
    • Site’nin ya da Site tarafından sunulan işlevlerin düzgün çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunmayacağını ve buna sebep olacak cihaz, yazılım ya da rutin kullanmayacağını;
    • Şirket’in altyapısına makul olmayan ölçüde ve orantısızca büyük yük bindirecek bir aksiyon almayacağını;
    • Bu Site’yi finansal bilgiler de dahil olmak üzere Site’nin diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ve saklamak amacıyla kullanmayacağını;
    • Kendisi dışında herhangi bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmeyeceğini ya da Üye’nin bir kişi ve kurum ile olan ilişkisini yanlış aksettirmeyeceğini ya da temsil etmeyeceğini;
    • Site’deki Hizmetler’i, ürünleri veya indirilebilecek verileri yasadışı amaçlar için kullanmayacağını;
    • Site’ye ve Site’ye bağlı ağlara ilişkin tüm düzenlemeler, politikalar ve prosedürlere uyacağını.


13. ASKIYA ALINMA, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ


Üye İşyeri olarak, Şirket’in kendi takdirine bağlı olarak, Site’ye erişiminizi engelleyebileceğini, Şirket’in bu Şartlar & Koşullar’ı ihlal ettiğinize ya da Şartlar ile tutarlı olmayan davranışlarda bulunduğunuza inanmasını ya da ikna olmasını da içeren herhangi bir sebeple sizinle ilişkili kullanıcı adı ve şifreyi kullanım dışı bırakabileceğini kabul edersiniz. Şirket Hizmetler’in (ya da bir kısmının) herhangi bir anda ya da zaman zaman, geçici ya da kalıcı olarak önden haber vererek ya da vermeksizin (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) değiştirilmesi ya da kaldırılması hakkını saklı tutar. Şirket herhangi bir zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin her türlü üyeliği sonlandırma hakkını saklı tutar. Şirket’in Site’de sağlanan hizmetlerin değiştirilmesi, askıya alınması ya da kaldırılması hususunda Siz veya bir başka üçüncü tarafa karşı yükümlülük sahibi olmadığını kabul edersiniz.
Üye İşyerleri, Pati Para üyeliklerini diledikleri zaman sonlandırabilir.  Bu durumda, Üye  İşyeri Site’nin  info@tictocsoft.com adresine e-posta ile müracaat etmelidir. Üyeliği sonlandırmak, üyeliğe ve üyenin girmiş olduğu içeriklere ilişkin tüm verilerin ve bilgilerinin silinmesi anlamına gelmez. Ancak Üye İşyeri, silinmesini talep edebilir. Bu durumda yasal taleplere cevap verebilmek amacıyla, Şirket verilerinin bir bölümünü yasaların izin verdiği şekilde sınırlı bir süre için saklama hakkını saklı tutar. Üyeliğin sonlandırılması, hesabın silinme tarihine kadar Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerin ortadan kalkmasına neden olmayacaktır. Sözleşme’den doğan tüm hak ve yükümlülükler ile doğası gereği yürürlükte kalması gereken (sınırlama niteliğinde olmamak kaydıyla, Üye İşyeri’nin tazmin yükümlülüğüne dair tüm maddeler, fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili hükümler ve ayrıca ilgili diğer hükümler bunlara dahildir) hükümler, Sözleşme’nin süresi dolmuş olsa bile yürürlükte kalacaktır. 
Bu Şartlar’daki tüm düzenlemelere ek olarak, Şirket dilediği zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve de herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin, Site’yi kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir, (tek bir Üye İşyeri için, birden çok Üye İşyeri için ya da Üye İşyerileri’nin tümü için) Hizmetler’in tümünü ya da bir kısmını vermeyi durdurabilir.


14. SINIRLI MESULİYET


ŞİRKET, İLİŞKİLİ TARAFLARI VE İÇERİK SAĞLAYICILARI VE ONLARIN İLGİLİ HİSSEDARLARI VE İLİŞKİLİ TARAFLARI, BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HERHANGİ BİR İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞ SEKTESİ, KAZANÇ YA DA ŞEREFİYE KAYBI, YA DA DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN YA DA SONUÇLANMIŞ HERHANGİ TÜRDE HASARA İLİŞKİN, BU TÜR BİR HASARIN VEYA KAYBIN OLASILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VEYA TAVSİYE VERİLMİŞ VE BU TÜR HASARA UĞRANABİLECEĞİNE DAİR GERÇEK YA DA YARDIMCI NİTELİKTE HERHANGİ BİR BİLGİ EDİNMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP DEĞİLDİR. BU SORUMSUZLUK HALİ, ÜYE İŞYERİ OLARAK SİZE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF TALEBİNDEN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DE KAPSAR.
ŞİRKET, ÜYE İŞYERLERİNİN UĞRADIĞI HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. ŞİRKET, ÜYE İŞYERLERİ’NİN YA DA SAİR SİTE KULLANICILARININ HERHANGİ BİR SEBEPLE HERHANGİ BİR KİŞİYE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HERHANGİ BİR MEBLAĞDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
ŞİRKET, HERHANGİ BİR İHMALİNDEN KAYNAKLANAN VE ÜYE, ÜYE İŞYERİ YA DA BAŞKACA KİŞİ NEZDİNDE OLUŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
ŞİRKET YA DA ONUN YÖNETİCİLERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MÜDÜRLERİ, VE/VEYA ÇALIŞANLARI, VE VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI ÖLÜM YA DA YARALANMA YA DA HASAR YA DA ÜYE İŞYERİ’NİN İHMALİNDEN VEYA HER NASIL OLURSA OLSUN ÜYE İŞYERİ’NİN DAVRANIŞ VE İHLALLERİNDEN DOĞAN GECİKMELERE VE ZARARLARA İLİŞKİN HERHANGİ YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA DEĞİLDİR.
ÜYE İŞYERLERİNİN, SİTE’NİN KULLANICILARI TARAFINDAN HASAR, KAYIP, EKONOMİK KAYBA YA DA SAİR ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA ŞİRKET VE/VEYA YÖNETİCİLERİ VE/VEYA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE/VEYA MÜDÜRLERİ VE/VEYA ÇALIŞANLARI VE/VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLA İLGİLİ OLARAK (SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLARIN TAZMİNİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMAYACAKTIR.

 

15. TAZMİNAT

 

Hizmetler ya da İçerik’e erişiminiz ya da bu Şartlar’ın ihlali, Üye İşyeri İçeriği’niz, herhangi bir Üye Müşteri yada Üye İşyeri ile etkileşim, fiziki alışveriş neticesinde ortaya çıkabilecek, bunlar sonucu oluşan yaralanma, kayıp ya da hasarlar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, (yasal masraflar ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) tüm iddia, yükümlülük, hasar, kayıp ve giderlerden Şirket ve ilişkili taraflarını ve iştiraklerini, ve onların çalışanlarını, yönetim kurulu üyelerini, müdürlerini acentelerini, temsilcilerini sorumlu tutmayacağınızı peşinen ve gayrikabili rücu kabul edersiniz.


16. DUYURULAR


Bu Şartlar’ın değiştirilmesi de dahil olmak üzere izin verilen veya burada gerekli görülen tüm bildirim, uyarı ve iletişim Şirket tarafından e-posta ile (her durumda, sağlamış olduğunuz e-posta adresine) ya da Site’de yayınlanarak paylaşılacaktır. E-posta ile yapılan bildirimler için, e-posta’nın gönderildiği tarih bildirimin iletildiği tarih kabul edilecektir. İşbu Site’yi kullanarak Site’deki duyuruları takip edeceğinizi ve de bunlar hakkında bilgi sahibi olacağınızı Şirket’e beyan ve taahhüt edersiniz.


17. MÜCBİR SEBEPLER


Şirket kontrolü dışında gelişen, doğal afetler, savaş tehditleri, terör olayları, her türlü siyasi olaylar, darbe girişimleri, hava şartları, idari kararlar, salgın hastalıklar, seyahat yasakları ve sınırlamaları, genel karantina, endüstriyel ya da işçi ihtilafları ya da kontrolü dışında olan herhangi benzer olay(lar)dan dolayı yükümlü değildir. Bu maddede sayılan olayların hepsi ve benzerleri birer mücbir sebep hali olarak sayılacaktır. Mücbir sebep nedeniyle borçlarını ifa edemeyen tarafın bu gecikmeden ve/veya ifasızlık hali nedeniyle sebep olduğu zarardan Şirket sorumlu tutulamayacaktır.


18. CAYMA HAKKI VE FESİH


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca Tüketicilerin cayma hakkı (a) Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (b) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara, (i) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (j) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.
Şirket’in verdiği hizmet de, “ (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara” ilişkin hizmetler olduğu için Üye İşyeri’nin Site aracılığıyla kullanmak istediği hizmetler ile ilgili olarak cayma hakkı bulunmamaktadır.
Bu Sözleşme feshedilene kadar geçerlidir. Şirket her zaman, önceden uyarıda bulunmaksızın, herhangi bir nedenle veya sebepsiz olarak herhangi bir Üye İşyerinin siteyi kullanmasına son verebilir veya askıya alabilir. Böyle bir fesih veya askıya alma işlemi sonrasında siteyi ve hizmeti kullanma hakkı derhal sona erer ve Şirket, Üye İşyeri’nin siteye ve hizmete erişimini bloke etmek için teknik ve/veya diğer önlemler alabilir. 


19. TEMERRÜT HALİ ve HUKUKİ SONUÇLARI


Üye İşyeri, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Üye İşyeri’nden talep edebilir ve her koşulda Üye İşyeri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Üye İşyeri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Şirket’in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.


20. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME


Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na uygun olarak yorumlanır, Sözleşme’yle ilgili ve Sözleşme’den doğan ihtilaflarda İzmir (Bayraklı) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Patisi Olan Kazansın!

1 YIL BOYUNCA BAŞLANGIÇ PAKETİ ÜCRETSİZ!

Ücretsiz Pati Para üyeliğinizin aktifleştirilmesi için KREDİ KARTI bilgileriniz GEREKMEMEKTEDİR!